Cyfleuster Ailgylchu Deunyddiau (CAD)

Bydd criwiau’r Cyngor yn casglu eitemau i’w hailgylchu o bob aelwyd yn y ddinas. Ar ôl eu casglu, cânt eu cludo i’n safle ailgylchu yn Ffordd Lamby i’w didoli â llaw a chan beiriannau.

Gwyliwch y fideo i ddysgu sut mae’r CAD yn gweithio.

Ailgylchu o gwmpas y cartref