Gorfodi

Mae gennym dîm o Swyddogion Addysg a Gorfodi pwrpasol sydd ar strydoedd Caerdydd yn ddyddiol yn mynd i’r afael â throseddau sy’n ymwneud â gwastraff ac sy’n creu niwsans yn ein cymunedau.

Mae swyddogion yn defnyddio’r deddfau canlynol i gadw strydoedd Caerdydd yn lân ac yn daclus: