Gwirfoddoli

Trwy ymuno â grŵp cymunedol lleol, dechrau grŵp newydd neu godi sbwriel ar eich pen eich hun, byddwch yn gallu gwneud gwahaniaeth yn eich ardal leol. Hefyd, bydd yn eich helpu i ddod i adnabod eich cymdogion!

Mae llawer o grwpiau cymunedol sy’n mynd allan yn rheolaidd i gasglu sbwriel, rydym yn eu cefnogi ynghyd â Cadw Cymru’n Daclus trwy fenthyg offer a rhoi cymorth iddynt. Os hoffech chi ymwneud â chodi sbwriel yn eich ardal, cysylltwch ag un o’r grwpiau cymunedol isod, neu fel arall, cofrestrwch fel hyrwyddwr sbwriel..

Ymuno â grŵp lleolCychwyn grŵp newyddCyllid Cymunedol

Cymdeithas Trigolion Atlantic Wharf

Ymweld Cymdeithas Trigolion Atlantic Wharf ar Facebook >

Casglwyr sbwriel Llanishen a Thornhill

Ymweld Casglwyr sbwriel Llanishen a Thornhill ar Streetlife >

Os hoffech ddechrau eich grŵp eich hun, cysylltwch â Cadw Cymru’n Daclus a all gynnig llawer o gyngor i chi ar sut i gychwyn. Gellir cysylltu â’r swyddog ar gyfer Caerdydd ar :

keepwalestidy.org.uk

Rhan o grŵp nad yw yn y rhestr yma?

Anfonwch eich manylion atom