Ymweliadau Gweithdai Ysgol – Byddwn ni nôl yn fuan!

Mae ein Tîm yn cymryd saib byr o’r gweithdai ysgol wrth i ni adnewyddu ein cynnwys i gysylltu â’r Cwricwlwm Caerdydd Un Blaned newydd.

Ry’n ni’n edrych ‘mlaen i gwrdd â chi a’ch disgyblion yn fuan!

Os hoffech drefnu ymweliad dosbarth gan ein tîm, cysylltwch â ni i ymuno â’r rhestr aros a byddwn mewn cysylltiad pan fydd y gweithdy newydd yn barod i’w lansio.

E-bost: TimStrategaethGwastraff@caerdydd.gov.uk                        Ffôn: 02920 717500

Yn y cyfamser, ewch i’n tudalen Adnoddau Ysgol am adnoddau ac ymarferion i chi eu defnyddio yn y dosbarth.  Yn ogystal, mae gan ein partneriaid yn Cadwch Gymru’n Daclus adnoddau gwych fel rhan o’u Cynllun Eco-Sgolion.

“Roedd y cyflwyniad ar lefel y gallai’r holl blant ei deall ac roedd yn addysgol iawn; roedd y tîm yn gyfeillgar iawn ac yn sicr, ategodd y cyflwyniad yr angen i ostwng, ailddefnyddio ac ailgylchu. Roedd y plant yn awyddus iawn i gymryd rhan a dangos eu gwybodaeth i’r tîm!”
Ysgol Gynradd Bryn Hafod

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd