Hoffech chi i’r Strategaeth Gwastraff ymweld â’ch ysgol chi?

Mae Tîm Strategaeth Gwastraff Cyngor Caerdydd wedi datblygu Gweithdy Ysgol cyffrous ar destun Ailgylchu a Gwastraff ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Gallwn gyflwyno gwasanaeth o flaen yr holl ysgol hyd yn oed!

Mae deall pam y cawn ein hannog i ailgylchu’n rhan bwysig o’n bywyd bob dydd.

  • Mae’r gwasanaeth yn trafod beth sy’n digwydd i ailgylchu Caerdydd y tu ôl i’r llen, a bydd yn para tuag ugain munud.
  • Mae’r gweithdy’n trafod creu nwyddau o gynnyrch wedi eu hailgylchu a phrofi gwybodaeth y plant. Gall y gweithdy bara hyd at 40 munud ac mae’n addas ar gyfer dosbarth o hyd at 30 plentyn.

Gallwch ddarllen rhagor o fanylion am yr hyn y gallwn ei gynnig yn y Canllaw ar y Gweithdy i athrawon.


Os hoffech i ni ddod i’ch ysgol, cysylltwch â’r Tîm Strategaeth Gwastraff yn Ffordd Lamby, naill ai dros y ffôn neu e-bost.  Mae’r ymweliad am ddim!

E-bost – timstrategaethgwastraff@caerdydd.gov.uk
Ffôn – 02920 717500

Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi!

“Roedd y cyflwyniad ar lefel y gallai’r holl blant ei deall ac roedd yn addysgol iawn; roedd y tîm yn gyfeillgar iawn ac yn sicr, ategodd y cyflwyniad yr angen i ostwng, ailddefnyddio ac ailgylchu. Roedd y plant yn awyddus iawn i gymryd rhan a dangos eu gwybodaeth i’r tîm!”
Ysgol Gynradd Bryn Hafod

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd