Ail-lenwi Caerdydd

Ydych chi’n fusnes sy’n ceisio gwneud gwahaniaeth?  Beth am gofrestru i ddod yn orsaf Ail-lenwi? Mae’n hawdd a chyflym.

I gael mwy o wybodaeth:
Gwe: www.refill.org.uk
www.citytosea.org.uk
Twitter: @RefillWales

UK GOV_WALES_660_MASTER_DUAL_AW

Ydych chi eisiau helpu i atal llygredd plastig yn ein hamgylchedd, arbed arian ac osgoi teimlo’n sychedig?

Wel, gallwch wneud hyn ledled Caerdydd diolch i’n hymgyrch newydd Ail-lenwi Caerdydd.

Mae Ail-lenwi neu Refill yn ymgyrch ledled gwledydd Prydain i leihau llygredd plastig trwy wneud ail-lenwi potel ddŵr mor hygyrch â phosibl.

Mae ymgyrch Ail-lenwi Dinas Caerdydd sydd wedi ei ariannu gan Ffyniant Bro Llywodraeth Cymru  yn cael ei rhedeg gan dimau Carwch Eich Cartref a Gwastraff Cyngor Caerdydd, mewn partneriaeth gyda Ardal Gwella Busnes (AGB) Caerdydd, Caerdydd AM BYTH.

Nod Ail-lenwi Caerdydd yw cynyddu nifer y mannau ail-lenwi dŵr sydd ar gael i’r cyhoedd yn y ddinas, er mwyn helpu i annog pobl i symud i ffwrdd o blastig untro a thuag at ailddefnyddio. Byddwn yn cyflawni hyn trwy osod ffynhonnau ein hunain a thrwy gofrestru mwy o fusnesau i fod yn orsafoedd Ail-lenwi. Hyd yn hyn rydym wedi gosod tair ffynnon ddŵr gyhoeddus newydd yng nghanol y ddinas, gan ddefnyddio arian gan y gronfa ffyniant bro Llywodraeth Cymru. Un ym Marchnad Caerdydd a dau o fewn Parc Bute. Rydym hefyd wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau allgymorth i hyrwyddo’r ffynhonnau hyn i’r cyhoedd, yn ogystal â’r cynllun Ail-lenwi ehangach. Yn y digwyddiadau hyn rydym wedi dosbarthu dros 400 o boteli dŵr am ddim i’r cyhoedd i’w helpu gyda’u taith Ail-lenwi. Ym mis Mawrth 2023 cynhaliwyd diwrnod gwirfoddoli Ail-lenwi lle cofrestrwyd 57 o fusnesau i’r cynllun Ail-lenwi.

I gychwyn, beth am ddefnyddio un o’r tair ffynnon newydd a osodwyd! Yn Farchnad Caerdydd, Summerhouse Cafe ac yn barc Bute nesaf i’r ystafelloedd newid.

Lawrlwythwch yr Ap Refill i ddod o hyd i’ch pwynt ail-lenwi agosaf, a chadwch olwg mas am sticeri ffenestri Ail-lenwi.

Ynglŷn ag Ail-lenwi

Mae Ail-lenwi yn un o sawl ymgyrch gan City to Sea, y sefydliad nid-er-elw sy’n rhedeg ymgyrchoedd i atal llygredd plastig morol.

Lansiwyd Refill ym Mryste yn 2015, ac erbyn hyn mae dros 13,000 o orsafoedd ail-lenwi ledled y DU wedi’u cofrestru ar yr Ap Refill am ddim sy’n dangos i chi lle gallwch ail-lenwi eich potel ddŵr am ddim.

Ydych chi’n fusnes sy’n ceisio gwneud gwahaniaeth?  Beth am gofrestru i ddod yn orsaf Ail-lenwi? Mae’n hawdd a chyflym.

I gael mwy o wybodaeth:
Gwe: www.refill.org.uk
www.citytosea.org.uk
Twitter: @RefillWales

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd