Cymuned

Ar y dudalen hon gallech ddysgu am yr holl ddigwyddiadau cymunedol diweddaraf a grwpiau lleol, gan gynnwys digwyddiadau Casglu Sbwriel a Lleihau Gwastraff. Hefyd mae gwybodaeth am gyfleoedd ariannu os ydych yn rhedeg eich grŵp eich hun.

Gallwch ddysgu mwy am ein hymgyrchoedd lleol a sut i gofrestru fel ymgyrchydd sbwriel yma.

Os ydych am siarad ag un o’r tîm Carwch Eich Caerdydd gallwch gysylltu ar 029 2071 7564 neu carwcheichcaerdydd@caerdydd.gov.uk

Neu cysylltwch ag un o’r grwpiau cymunedol isod.

Digwyddiadau Cymunedol

Os hoffech ddechrau eich grŵp eich hun, cysylltwch â Cadw Cymru’n Daclus a all gynnig llawer o gyngor i chi ar sut i gychwyn. Gellir cysylltu â’r swyddog ar gyfer Caerdydd ar :

keepwalestidy.org.uk

Rhan o grŵp nad yw yn y rhestr yma?

Anfonwch eich manylion atom

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd