16
Ion 2022
10:00AM-12:00PM
Cadw Penylan yn Daclus - Codi Sbwriel Cymunedol

Penylan


Drigolion mwyn y Penylan

Beth am Garu Eich Cartref a chymryd rhan mewn ymgyrch godi sbwriel cymunedol. Mae’n gyfle gwych i wneud gwahaniaeth i’r ardal leol, yn ogystal â dod i adnabod eich cymdogion ychydig yn well.

Ble? Blenheim Road/Sandringham Road

Caiff yr holl offer ei ddarparu, ac mae croeso cynnes i blant ddod hefyd (mae crafangau sbwriel llai gennym ar gyfer dwylo bach).

Gwisgwch esgidiau addas, a sicrhau eich bod yn gwisgo dillad sy’n addas i’r tywydd.

Byddwn yn dilyn holl Ganllawiau Llywodraeth Cymru ar Covid-19 a byddwn yn cymryd yr holl ragofalon diogelwch angenrheidiol a chymryd manylion cyswllt at ddibenion Tracio ac Olrhain.

Gofynnwn hefyd i chi beidio â dod i’r digwyddiad os ydych yn teimlo’n sâl neu os ydych fel arall yn dangos symptomau oer neu ffliw fel symptomau, bod gennych dymheredd uchel, peswch newydd a pharhaus a/neu wedi colli eich synnwyr o flas neu arogl.

Gallwch ddysgu mwy am y digwyddiad yma:

Keep Penylan Tidy – Home | Facebook

Loading Map....

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd