27
Gor 2022
10:00AM-11:00AM
Cadw Rhiwbeina yn Daclus - Codi Sbwriel Cymunedol

Drigolion mwyn y Rhiwbeina.

Beth am Garu Eich Cartref a chymryd rhan mewn ymgyrch godi sbwriel cymunedol. Mae’n gyfle gwych i wneud gwahaniaeth i’r ardal leol, yn ogystal â dod i adnabod eich cymdogion ychydig yn well.

Ble?

Ymunwch â Cadwch Rhiwbeina yn Daclus yn unrhyw rai o’r tri man cyfarfod yma (dechrau 10am):

  • Ystafelloedd Ymgynnull Beulah
  • Heol Llanishen Fach – Tu fas i’r Siopau
  • Maes Parcio Pantmawr Inn.

Caiff yr holl offer ei ddarparu, ac mae croeso cynnes i blant ddod hefyd.

Gwisgwch esgidiau addas, a sicrhau eich bod yn gwisgo dillad sy’n addas i’r tywydd.

Map ddim ar gael

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd