15
Rhag 2021
10:00AM-11:00AM
Cadw Rhiwbeina yn Daclus - Codi Sbwriel Cymunedol

Drigolion mwyn y Rhiwbeina

Beth am Garu Eich Cartref a chymryd rhan mewn ymgyrch godi sbwriel cymunedol. Mae’n gyfle gwych i wneud gwahaniaeth i’r ardal leol, yn ogystal â dod i adnabod eich cymdogion ychydig yn well.

Ble? Hwb Rhiwbeina, Pen-Y-Dre, CF14 6EH

Dilynir gan Goffi Nadolig a mins pe ii Ddiolch yng Nghanolfan Beulah, 11.30yb!

Hoffai Cadw Rhiwbeina’n Daclus ddiolch i’r holl wirfoddolwyr sy’n helpu i gadw’r ardal yn daclus. Felly, p’un a ydych chi’n un o wirfoddolwyr rheolaidd y grŵp, yn Newydd iddo, neu’n Hyrwyddwr Sbwriel yn yr ardal, hoffent eich croesawu am goffi a mins pei.

Yn anffodus oherwydd ansicrwydd ynghylch COVID, mae’r parti Nadolig wedi’i ganslo, ond mae’r casgliad sbwriel yn digwydd.

Caiff yr holl offer ei ddarparu, ac mae croeso cynnes i blant ddod hefyd (mae crafangau sbwriel llai gennym ar gyfer dwylo bach).

Gwisgwch esgidiau addas, a sicrhau eich bod yn gwisgo dillad sy’n addas i’r tywydd.

Byddwn yn dilyn holl Ganllawiau Llywodraeth Cymru ar Covid-19 a byddwn yn cymryd yr holl ragofalon diogelwch angenrheidiol a chymryd manylion cyswllt at ddibenion Tracio ac Olrhain.

Gofynnwn hefyd i chi beidio â dod i’r digwyddiad os ydych yn teimlo’n sâl neu os ydych fel arall yn dangos symptomau oer neu ffliw fel symptomau, bod gennych dymheredd uchel, peswch newydd a pharhaus a/neu wedi colli eich synnwyr o flas neu arogl.

Map ddim ar gael

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd