14
Tach 2020
10:30AM-12:00PM
Cadw Roath yn Daclus

Canolfan Gymunedol Mackintosh


Ymunwch â Cadw Roath yn Daclus ar gyfer digwyddiad casglu sbwriel cymunedol.   Mae’n gyfle gwych i gwrdd â’ch cymdogion a gwneud rhywbeth cadarnhaol ar gyfer ein hamgylchedd lleol.

Darperir offer casglu sbwriel ond cofiwch wisgo dillad cyffyrddus ac esgidiau addas ar gyfer ein tywydd newidiol.

Byddwn yn dilyn holl Ganllawiau Llywodraeth Cymru ar Covid-19 a byddwn yn cymryd yr holl ragofalon diogelwch angenrheidiol. Mae hyn yn cynnwys glanweithio’r holl offer cyn ac ar ôl y digwyddiad, cynnal ymbellhau cymdeithasol, cyfyngu nifer y cyfranogwyr i ddim mwy na 30, a chymryd manylion cyswllt at ddibenion Tracio ac Olrhain.

Man cyfarfod: Canolfan Gymunedol Mackintosh

Amser cwrdd: 10.30

Amser Gorffen: 12.00

Mae’n rhaid i bob cyfranogwr gofrestru: https://www.facebook.com/KeepRoathTidy/ 

Loading Map....

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd