02 - 03
Gor 2022
10:00AM-3:00PM
Canolfan Ailgylchu Symudol - Cathays

Mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, bydd ein canolfan ailgylchu symudol yn ymweld â maes parcio adeilad Haydn Ellis ac adeilad prifysgol Canolfan Delweddu er Ymchwil yr Ymennydd, ychydig oddi ar Heol Maendy. Bydd y ganolfan ailgylchu symudol ar agor i’r cyhoedd ar benwythnosau 25 a 26 Mehefin a 2 a 3 Gorffennaf, ac mae’n cynnwys mynediad i geir, beiciau a cherdded i mewn.

Mae manylion lleoliadau, dyddiadau, amseroedd agor, ac eitemau a dderbynnir yn y ganolfan ailgylchu symudol i’w gweld yma: Canolfan Ailgylchu Symudol (cardiff.gov.uk)

Map ddim ar gael

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd