18
Meh 2022
9:45AM-12:00PM
Cardiff Rivers Group - Fairwater/Ely

Birdies Lane


Ar ddydd Sadwrn 18 Mehefin bydd grŵp Afonydd Caerdydd yn Birdies Lane, ar ochr y Tyllgoed, pan fyddant yn parhau i gael gwared ar gymaint o sbwriel o afon Elái ag y gallant — yr afon sy’n dal i roi yn sicr! — a chasglu sbwriel ar hyd Llwybr Elái a’r ardaloedd cyfagos.

Bydd digon o Ffromlys Chwarennog i’w dynnu hefyd, felly gwisgwch lewys hir a throwsus i amddiffyn rhag danadl poethion a mieri.

Cwrdd am 09:45 wrth gyffordd Cartwright Lane a Bwlch Road (map isod).

Caiff yr holl offer — menig, picwyr sbwriel, bagiau, cylchoedd, ac ati — ei gynnwys.

Ond os oes gennych rai eich hun, dewch â nhw â chi.

Gwisgwch welintons neu sgidiau cadarn a dillad addas at yr awyr agored.

Os oes gennych eich rhydwyr eich hun, dewch â nhw.

Os na wnewch hynny, bydd gennym rai y gallwch eu benthyg.

Dewch atom – a gwneud Gwahaniaeth!

Birdies Lane (Fairwater) | Cardiff Rivers Group

Loading Map....

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd