09
Hyd 2022
9:45AM-12:00PM
Cardiff Rivers Group - Parc Tredelerch

Cwrdd am 09:45 ar Parc Tredelerch .

Caiff yr holl offer — menig, picwyr sbwriel, bagiau, cylchoedd, ac ati — ei gynnwys.

Ond os oes gennych rai eich hun, dewch â nhw â chi.

Gwisgwch welintons neu sgidiau cadarn a dillad addas at yr awyr agored.

Os oes gennych eich rhydwyr eich hun, dewch â nhw.

Os na wnewch hynny, bydd gennym rai y gallwch eu benthyg.

Dewch atom – a gwneud Gwahaniaeth!

Cardiff Rivers Group | Facebook

Map ddim ar gael

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd