08
Hyd 2022
10:00AM-11:30AM
Glanhau Glan y Mor - Pentwyn

Ydych chi eisiau helpu Cadwch Gymru’n Daclus i ffarwelio â sbwriel trwy lanhau dyfrffyrdd, afonydd a thraethau Cymru?

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn cynnal eu digwyddiadau #GlanhauGlanyMor o 16 Medi i 2 Hydref.

Cynhelir eu Gwaith Glanhau Pentwyn y tu ôl i Ganolfan Hamdden Pentwyn ar ddydd Sadwrn 8 Hydref, felly beth am fynd i lawr a chymryd rhan?

Gwisgwch esgidiau addas, a sicrhau eich bod yn gwisgo dillad sy’n addas i’r tywydd.

Gallwch ddysgu mwy am y digwyddiad yma:

Digwyddiadau (keepwalestidy.cymru)

Map ddim ar gael

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd