19
Meh 2021
9:45AM-12:00PM
Grŵp Afonydd Caerdydd – Ball Lane, Llanrhymni

Beth am Carwch Eich Caerdydd a chymryd rhan mewn ymgyrch godi sbwriel cymunedol. Mae’n gyfle gwych i wneud gwahaniaeth i’r ardal leol, yn ogystal â dod i adnabod eich cymdogion ychydig yn well.

Ble? Ball Lane, Llanrhymni, CF3 4JS

Byddwn yn dilyn holl Ganllawiau Llywodraeth Cymru ar Covid-19 a byddwn yn cymryd yr holl ragofalon diogelwch angenrheidiol. Mae hyn yn cynnwys glanhau’r holl offer cyn ac ar ôl y digwyddiad, cadw pellter cymdeithasol, cyfyngu nifer y cyfranogwyr, a chymryd manylion cyswllt at ddibenion Tracio ac Olrhain

Caiff yr holl offer ei ddarparu, ac mae croeso cynnes i blant ddod hefyd (mae crafangau sbwriel llai gennym ar gyfer dwylo bach).

NI fyddwn yn benthyg menig – dewch â’ch menig eich hun os hoffech gael rhai ar gyfer y dewis.

Gwisgwch esgidiau addas, a sicrhau eich bod yn gwisgo dillad sy’n addas i’r tywydd.

Gofynnwn hefyd i chi beidio â dod i’r digwyddiad os ydych yn teimlo’n sâl neu os ydych fel arall yn dangos symptomau oer neu ffliw fel symptomau, bod gennych dymheredd uchel, peswch newydd a pharhaus a/neu wedi colli eich synnwyr o flas neu arogl.

Mae’n rhaid i bob cyfranogwr gofrestru ar gyfer tocyn trwy’r safle hwn.

Ball Lane, Llanrumney | Cardiff Rivers Group

Mae’r holl wybodaeth am y digwyddiad, y ‘rheolau’ y mae’n rhaid i chi eu dilyn, a’r ffurflen ar gyfer archebu’r tocyn ar dudalen y digwyddiad.  A fyddech gystal â darllen yr holl wybodaeth cyn archebu.

Map ddim ar gael

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd