19
Medi 2020
10:00AM-11:30AM
Mynydd Bychan - Codi Sbwriel Cymunedol

Maes Y Coed Canolfan Gymunedol


Drigolion mwyn y Mynydd Bychan!

Beth am Carwch Eich Caerdydd a chymryd rhan mewn ymgyrch godi sbwriel cymunedol. Mae’n gyfle gwych i wneud gwahaniaeth i’r ardal leol, yn ogystal â dod i adnabod eich cymdogion ychydig yn well.

Ble? Maes Y Coed Canolfan Gymunedol

 

Caiff yr holl offer ei ddarparu, ac mae croeso cynnes i blant ddod hefyd (mae crafangau sbwriel llai gennym ar gyfer dwylo bach).

NI fyddwn yn benthyg menig – dewch â’ch menig eich hun os hoffech gael rhai ar gyfer y dewis.

Gwisgwch esgidiau addas, a sicrhau eich bod yn gwisgo dillad sy’n addas i’r tywydd.

 

Gofynnwn hefyd i chi beidio â dod i’r digwyddiad os ydych yn teimlo’n sâl neu os ydych fel arall yn dangos symptomau oer neu ffliw fel symptomau, bod gennych dymheredd uchel, peswch newydd a pharhaus a/neu wedi colli eich synnwyr o flas neu arogl.

 

Mae’n rhaid i bob cyfranogwr gofrestru ar gyfer tocyn trwy’r safle hwn – https://tocyn.cymru/event/9eb464f3-9fc1-413e-ae00-f1a92140b028/s

Os nad oes gennych docyn ar y diwrnod, ni fyddwch yn gallu cymryd rhan yn y digwyddiad. Bydd tocynnau’n cael eu cyfyngu i 15 tocyn y digwyddiad, yn cynnwys cydlynydd digwyddiadau Cadwch Gymru’n Daclus.

Loading Map....

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd