22
Mai 2021
9:45AM-12:00PM
Sesiwn Codi Sbwriel Grŵp Afonydd Caerdydd – Traeth Dr Who!

Beth am Carwch Eich Caerdydd a chymryd rhan mewn ymgyrch godi sbwriel cymunedol. Mae’n gyfle gwych i wneud gwahaniaeth i’r ardal leol, yn ogystal â dod i adnabod eich cymdogion ychydig yn well.

Ble? Traeth Dr Who!

Byddwn yn dilyn holl Ganllawiau Llywodraeth Cymru ar Covid-19 a byddwn yn cymryd yr holl ragofalon diogelwch angenrheidiol. Mae hyn yn cynnwys glanweithio’r holl offer cyn ac ar ôl y digwyddiad, cynnal ymbellhau cymdeithasol, cyfyngu nifer y cyfranogwyr i ddim mwy na 50, a chymryd manylion cyswllt at ddibenion Tracio ac Olrhain.

Caiff yr holl offer ei ddarparu, ac mae croeso cynnes i blant ddod hefyd (mae crafangau sbwriel llai gennym ar gyfer dwylo bach).

NI fyddwn yn benthyg menig – dewch â’ch menig eich hun os hoffech gael rhai ar gyfer y dewis.

Gwisgwch esgidiau addas, a sicrhau eich bod yn gwisgo dillad sy’n addas i’r tywydd.

Gofynnwn hefyd i chi beidio â dod i’r digwyddiad os ydych yn teimlo’n sâl neu os ydych fel arall yn dangos symptomau oer neu ffliw fel symptomau, bod gennych dymheredd uchel, peswch newydd a pharhaus a/neu wedi colli eich synnwyr o flas neu arogl.

Mae’n rhaid i bob cyfranogwr gofrestru ar gyfer tocyn trwy’r safle hwn.

Dr Who Beach | Cardiff Rivers Group

Os nad oes gennych docyn ar y diwrnod, ni fyddwch yn gallu cymryd rhan yn y digwyddiad.

Map ddim ar gael

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd